منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1402/10/16 شنبه قابل توجه دانشجویان ورودی 1402 آخرین مهلت تحویل مدارک تا 30 بهمن ماه قابل توجه دانشجویان ورودی 1402 آخرین مهلت تحویل مدارک تا 30 بهمن ماه به گزارش روابط عمومی طبق اعلام اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه، دانشجویان مشغول به تحصیلی که تاکنون مدارک مقطع قبلی خود را ارائه نداده اند، صرفاً تا قبل از تاریخ 30/ 11/ 1402 مهلت دارند با مراجعه به مرکز/ واحد تحصیلی خود نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند.

بدیهی است که از تاریخ مذکور طبق مقررات و ضوابط مربوط، محدودیت منع ادامه تحصیل برای ایشان اعمال می گردد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر