منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
منابع درسی سال تحصیلی 1402-1401
مشاهده لیست دانشنامه ها
برنامه کلاسی دروس حضوری
قابل توجه دانشجویان جدید الورود       مهم مهم مهم مهم
نحوه تهیه کتابها ومنابع درسی به صورت غیرحضوری
قابل توجه دانشجویان متقاضی تغییر رشته
نحوه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه
منابع درسی 1402-1401
راهنمای تصویری آزمون کاغذی و الکترونیکی
مهم مهم مهم .............خلاصه ی موارد مهمی که جهت امتحانات پایانترم دانشجویان محترم می بایست بدانند
راهنمای آزمون دروس عمومی برای دانشجویان
مهم مهم مهم .............نحوه برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر   طرح ولایت
فوري فوري فوري فوري فوري فوري فوري فوري
جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ورودی مهر1400
کلیه کلاسهای ترم آینده الکترونیکی است
قابل توجه دانشجویان مهم مهم مهم (با توجه به قرمز شدن  شهرستان استهبان و محدویت های ایجاد شده برای دانشگاه ها ) کلیلک نمائید
زمان و نحوه ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان  جشنواره های فرهنگی ملی و کشوری با محوریت کرونا
نحوه اخذ امتخانات پایان ترم ترم 99-98
1 2 3 4 5 6 7 8