منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1402/10/13 چهارشنبه زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع دانشگاه پیام نور اعلام شد ه گزارش روابط عمومی، تاریخ آزمون مجدد دروس خارج از منبع نیمسال 4021 دانشگاه پیام نور اعلام شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به خارج از منبع بودن دروس جدول ذیل، شرایط و تاریخ امتحان مجدد اعلام شد.

- آزمون مجدد دروس روز شنبه 16 دی ماه ۱۴۰۲ رأس ساعت 11:۰۰ برگزار می‌شود.
- شرکت دانشجویان در آزمون دروس فوق الزامی نمی باشد.
- در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون، مراجعه نمایند.
- صرفاً دانشجویانی می‌توانند در آزمون مجدد این دروس شرکت نمایند، که در آزمون قبلی شرکت نموده‌اند.
یست دروس به شرح زیر می باشد:

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر