منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1401/7/12 سه‌شنبه نحوه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه  پذیرفته شدگان لازم است برای درخواست معافیت تحصیلی به سایت sakha.epolice.ir  یا به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+10 مراجعه و در خواست معافیت تحصیلی نمایند. مرکز/ واحد نیز مطابق تاریخ مندرج در تقویم آموزشی نسبت به بررسی آنها اقدام لازم را انجام دهند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر