منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1398/5/19 شنبه تسهيل در صدور دانشنامه فارغ التحصيل دانشگاه پيام نور استان فارس زمان صدور دانشنامه فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نوراستان فارس از 5 سال به 3 ماه كاهش مي يابد.
معاون دانشگاه پيام نور استان فارس با اعلام اين خبر گفت: با واگذاري مراحل صدور دانشنامه فارغ التحصيلان به استانها، عمليات بررسي پرونده ها و صدور دانشنامه در مراكز وواحدهاي دانشگاه پيام نورشهرهاي فارس آغاز شده است.
دكتر سعيد مظلوميان كه در كارگاه آموزشي صدور دانشنامه ويژه مسئولين دانش آموختگان دانشگاه پيام نور مراكز فارس سخن مي گفت، با بيان اينكه صدور اين ميزان دانشنامه مربوط به سنوات قبل نيازمند تلاش وافر همكاران دانشگاه در قالب پروژه كاري مي باشد ،پيش بيني كرد در كمتر از دوسال ،مراحل صدور دانشنامه به كمتر از 3 ماه كاهش يابد.
وي همچنين خواستار بررسي دقيق پرونده ها در زمان صدور دانشنامه به منظور جلوگيري از هرگونه خطا شد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر