منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1401/7/12 سه‌شنبه قابل توجه دانشجویان جدید الورود مهم مهم مهم مهم امكان پذيرش غير حضوري  سيستمي
 انتخاب واحد و درخواست مهمان ترمي  تا تاريخ 20 مهرماه 1401  تمديد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر