منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1398/5/19 شنبه شبكه ارتباطي هوشمند دانشگاه پیام نور راه اندازي شد. - دسترسي ساده به پرونده تحصيلي و آموزشي
- دريافت اطلاعيه هاي رسمي دانشگاه
-مشاهده تقويم آموزشي
-دسترسي به منابع علمي دنيا
-كلاس هاي مجازي و چند رسانه اي
-اطلاعات همايش و گردهمايي ها
-اخبار دانشگاه 
-ارتباط با اساتيد
جهت دانلود اپليكيشن شبكه فوقكليككنيد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر