1391/9/2 پنجشنبه
53231009
09171307793
آقای فضلی
مسوول تحصیلات تکمیلی
اداره پذیرش
و ثبت نام
حوزه آموزش


53231009
09177315216
آقای افسرآزاد
کارشناس رشته های علوم تربیتی ،صنایع غذایی، محیط زیست
53231009
09177320523
آقای لهراسب
کارشناس رشته های حقوق، الهیات ، علوم سیاسی، جامعه شناسی ، روابط عمومی
53231009
0917731522
آقای یزدی
کارشناس رشته های روان شناسی ، کامپیوتر
09178553323 آقای نصرت آبادی
کارشناس رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی،زیست شناسی ، شیمی
53231013
09174837796
آقای آور مدیر آموزش
53231013
09173032903
آقای وفا برنامه ریزی و امتحانات
53231005
09179379879
09361065322
خانم فقیهی
فارغ التحصیلان
53231005
09171306581
خانم هاشمی
53223480
09173194065
مجتبی اجدادی
مدیر مالی
امور مالی حوزه اداری و مالی
09177317024 ابوالفضل خردمند -کارپرداز
53230588
09177323892
آقای نوبخت حوزه امور فرهنگی و حراست
53233480
09177315218
آقای پرهام معاون اجرایی و امور دانشجویی (وام)
09179327159
خانم عاجلی کتابخانه
53231007
09179085547
 آقای رضاییان اداری و  فناوری و انفورماتیک
53231003
09177301291
خانم فروزش فرد مدیر دفتر ریاست
روابط عمومی
و دبیرخانه
09179310447
9173300164
آقای بهارلو و فریبرز ارائه درس
استانی