1391/9/2 پنجشنبه
برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97


ملاک تشکیل کلاس های مورد تقاضای دانشجویان رسیدن به حد نصاب (5نفر) می باشد که بعد از حذف و اضافه تشکیل خواهد شد

 

 برنامه کلاسی دانشجویان تکمیل و جهت مشاهده به سایت زیر مراجعه نمائید
http://sahba.pnu.ac.ir
         


برنامه کلاسی تربیت بدنی 1 ، ورزش1 و دروس معارف اینجا کلیک نمائید
تربیت بدنی خواهران    -  تربیت بدنی برادران  - دروس گروه معارف (آقای رنجبر)


 

 

اساتید جهت دریافت برنامه کلاسی خود اینجا کلیک نمایند

                           
 


دانشجویان می توانند با عضویت در کانال ما برنامه کلاسی رشته خود را دریافت نمایند