1391/9/30 پنجشنبه
 
نام ونام خانوادگی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
امیر عباس مینائی فر
زیست شناسی
دکتری
فهیمه علیرضاپور
شیمی فیزیک
دکتری
رقیه سادات کوچک زاده
مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد
کوروش بامداد
زیست شناسی
دکتری
پرویز سادات حسینی
ریاضی
 دکتری
منصوره معانی شیرازی
ریاضی محض-جبر
دکتری
فرزانه فروزانی
ادبیات فارسی
 دکتری
صدیقه السادات فقیه
حقوق
دکتری
معصومه اسماعیلی
روانشناسی
دکتری

 
بيشتر