1391/8/27 شنبه
53231007
 
آقای بهارلو
کاربر ارشد و مسوول فناوری دانشگاه
اداره پذیرش
و ثبت نام
حوزه آموزش


53231009
 
آقای افسرآزاد
کارشناس رشته های علوم تربیتی ،صنایع غذایی، محیط زیست
53231009
 
آقای لهراسب
کارشناس رشته های حقوق، الهیات ، علوم سیاسی، جامعه شناسی ، روابط عمومی
53231009
 
آقای یزدی
کارشناس رشته های روان شناسی ، کامپیوتر
آقای نصرت آبادی
کارشناس رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی،زیست شناسی ، شیمی
53231013
 
آقای آور مدیر آموزش
53231013
 
آقای وفا برنامه ریزی و امتحانات
53231005

 
آقای فضلی
فارغ التحصیلان و تحصیلات تکمیلی
53231005
09171306581
خانم هاشمی
53223480
 
مجتبی اجدادی
مدیر مالی
امور مالی حوزه اداری و مالی
09177317024 ابوالفضل خردمند -کارپرداز
53230588
 
آقای نوبخت حوزه امور فرهنگی و حراست
53233480
 
آقای پرهام معاون اجرایی و امور دانشجویی (وام)
53231001
آقای بشکار کتابخانه
53231007
 
خانم فروزش فر اداری و  روابط عمومی 
53231003
53226200
آقای خردمند مدیر دفتر ریاست
کارپرداز
و دبیرخانه

 
آقای بهارلو و فریبرز ارائه درس
استانی و مدیریت کلاسها 
بيشتر