منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1396/7/16 يكشنبه لغو برخی از کلاسهای رشته های روانشناسی و علوم تربیتی  کلاس دروس خانم بازیاری
مبانی و اصول تعلیم و تربیت
آموزش و پرورش پیش دبستانی
مقدمات برنامه ریی آموزش درسی
مقدمات برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای
این هفته پنج شنبه مورخ 20/7/1396 تشکیل نمی شود
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر