حوزه آموزش

 

برنامه ریزی و امتحانات

آقای بشکار

53231013

آقای وفا

53231013

تحصیلات تکمیلی

آقای عطاالهی

 

 

اداره پذیرش و ثبت نام

آقای افسرآزاد

53231009

آقای عطاالهی

آقای لهراسب

53231009

مدیر آموزش

آقای آور

53231013

مسوول کلاسها

آقای فریبرز

53231001

 

فارغ التحصیلان

خانم فقیهی

53231005

آقای یزدی

53231005

حوزه اداری و مالی

مدیر مالی

آقای اجدادی

53223480

کارپرداز

آقای خردمند

53223480

حوزه امور فرهنگی

مدیر فرهنگی

آقای فضلی

53230588

کارشناس فرهنگی

آقای فریبرز

53230588

متصدی امور آزمایشگاه

آزمایشگاه ها

آقای نصرت آبادی

53231001

معاون اجرایی

 

آقای پرهام

53233480

حراست وارتباط با صنعت

 

آقای نوبخت

53231007

فناوری و انفورماتیک

 

 آقای رضاییان

 53231007

کتابخانه

 

خانم عاجلی

53222900

واحد مشاوره

 

 

53231004

واحد پژوهش 

 

آقای بهارلو 

 53231007

مدیر دفتر ریاست خانم فروزش فرد 53226200

 

 

بيشتر