منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1396/2/26 سه‌شنبه امتحان عملی دروس تربیت بدنی و ورزش1  امتحان عملی دروس تربیت بدنی و ورزش1 روز پنج شنبه مورخ28/02/1396 در سالن سپاه ساعت 8:30برگزار می گردد
در صورت عدم حضور دانشجو امتحان مجددی گرفته نمی شود
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر