منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1396/2/10 يكشنبه اجرای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان  قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی :

آغاز فرایند اجرای ارزشیابی اساتید نیمسال دوم 96-95 از تاریخ     04/02/1396لغایت 02/03/1396 طبق فایل راهنمای ذیل می باشد .

راهنمای تصویری برای دانشجویان :

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر