حوزه آموزش

 

برنامه ریزی و امتحانات

خانم فروزش فر

53231014

آقای وفا

53231014

تحصیلات تکمیلی

آقای عطاالهی

53231008

 

 

اداره پذیرش و ثبت نام

آقای افسرآزاد

53231008

آقای عطاالهی

53231008

آقای لهراسب

53231008

مدیر آموزش

آقای آور

53225800

مسوول کلاسها

آقای فریبرز

53231001

 

فارغ التحصیلان

خانم فقیهی

53231006

آقای یزدی

53231006

حوزه اداری و مالی

مدیر اداری و مالی

آقای اجدادی

53223480

کارپرداز

آقای خردمند

53231014

حوزه امور فرهنگی

مدیر فرهنگی

آقای فضلی

53230588

کارشناس فرهنگی

آقای فریبرز

53230588

متصدی امور آزمایشگاه

آزمایشگاه ها

آقای نصرت آبادی

53231001

معاون اجرایی

 

آقای پرهام

53231003

حراست و مدیر دفتر ریاست

 

آقای نوبخت

53226200

فناوری و انفورماتیک

 

 آقای رضاییان

 53231007

کتابخانه

 

خانم عاجلی

53222900

واحد مشاوره

 

 

53231004

واحد پژوهش 

 

آقای بهارلو 

 53231007

 

 

 

بيشتر