مـدارک لازم جهـت صـدور تـاییـدیـه تحصیلــی دوره کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد:

1- اصل نامـه درخواست تاییدیه تحصیلی از دانشگـاه یا سازمـان مربوطـه
2- تصویـر گواهینامـه موقت دوره کاردانی، کارشناسی و یا ارشد
3- در صـورت دارا بودن دانشنامـه، تصویر دانشنامـه
4- واریز فیش 200.000 ریالی به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب 2172013002005 بنام دانشگاه پیام­نور استان فارس
5-کارنامه کلـی(از واحد فارغ­ التحصیـلان)

مـراحـل انـجـام کــار:
پس از تکمیل و مهر و امضاء مـدارک فوق توسط مسئولین مربوطه، از طریق اتوماسیـون اداری اسکـن شده و فایـل آن به همـراه یـک نامـه به استان (واحد دانش­ آموختگان) ارسال میگـردد. 
پس از بررسی و تاییـد مدارک، تاییدیـه تحصیلـی و ریـزنمـرات محرمانـه به مـدت 7 الـی 10 روز بعد به سازمان یا دانشگاه درخواسـت کننـده ارسال می­شـود.
نکتـه: تحـت هیچ شرایط و به دلیـل محرمانه بودن تاییدیه تحصیلـی، از درخـواست ارسال شخصی مـدارک معـذوریـم، لطفـاً اصـرار نفرماییـد.

                                                                                                                              

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما